Sion

Architect:M.F. Duintjer
Oorspronkelijk:Hervormd
Ingebruikname:1963
Sluiting:2002
Sloop:2002
Orgel:Pels/Bätz & Co
Adres:Hoge Dries

Wijkgemeente Sion is voortgekomen uit de hervormde wijk De Eendracht, het westelijke deel van Apeldoorn-zuid. De Eendracht was betrokken op de in 1915 aan het begin van de Arnhemseweg gebouwde Nieuwe kerk, later Johanneskerk genoemd. Dit sterk uitbreidende deel van Apeldoorn-zuid kreeg steeds meer de behoefte aan een eigen kerkgebouw met mogelijkheden voor andere dan kerkelijke activiteiten, ook door de week. De plannen hiervoor bestonden al in de jaren 1940-45. Ds. Mondt was toen wijkpredikant, een bouwterrein gereserveerd aan de Hoenderparkweg hoek Staalweg zou de plaats worden voor een nieuw kerkgebouw.

Het duurde echter tot 1962 voor er met de bouw van Wijkcentrum Sion kon worden begonnen, twintig jaar na de eerste plannen. Op de gereserveerde grond aan de Hoenderparkweg was inmiddels door de gemeente de Prof. Kohnstanunschool voor openbaar ulo-onderwijs gebouwd, maar een nieuw winkelwijkcentrum in de Heze wordt ontwikkeld. Een terrein aan de Eendrachtstraat hoek Oogstpad bood plaats aan een multifunctioneel kerkcentrum met predikants-en beheerderwoning, dat op 29 november 1963 dankbaar in gebruik werd genomen. Ds. Van Steenbergen had veel invloed op de inrichting van het gebouw. Het diende mede een sociaal-cultureel centrum te zijn, ook de naam Sion werd door hem voorgesteld.

De grote kerkzaal kon met enkele ingrepen in een toneelzaal worden veranderd, het liturgisch centrum werd podium met voetlicht. Beneden kwam een grote koffiekamer voor de nodige consumpties. Er ging veel gebeuren in het nieuwe Sion, vanuit de kerkelijke gemeenschap, maar ook door verenigingen en instellingen die de diverse ruimten intensief de week door gingen gebruiken.

De “Wijk Eendracht” wordt in de loop van de tijd “Wijkgemeente Sion” en Ds. Van Steenbergen gaat na vele jaren pastoraat in deze wijk met emeritaat en Wika Jansen wordt deze taak toevertrouwd.

In april 1978 wordt Wika Jansen bevestigd in het predikantsambt en kan de zorg voor de wijkgemeente volledig, d.w.z. ook doop-en avondmaalsbediening op zich nemen. In de loop der jaren blijkt de kerkzaal op de bovenverdieping voor een aantal gemeenteleden met een lichamelijke handicap moeilijk of niet toegankelijk en er komt een actie voor een lift op gang. De dreigende sluiting van de Johanneskerk, waardoor nog meer ouderen naar Sion zullen komen, versnelt deze actie. Onder de bezielende leiding van ds. Jansen levert een geldwervingsactie na enige tijd voldoende op om tot de bouw hiervan over te gaan. Ingepast in het trappenhuis vormt de liftinstallatie een noodzakelijke tevens fraaie verbetering.

Naast jeugdwerk en catechisatie, was de Hervormde Vrouwendienst (HVD) er met ouderenmiddagen actief. Enkele dames verzorgden elke dinsdag met grote trouw een soos, een inloopmiddag voor kerkelijke en niet kerkelijke wijkbewoners.

Vanwege bezuinigingen werd in 2002 besloten om in Apeldoorn-Zuid één nieuwe kerk te bouwen: De Hofstad, waardoor Sion moest sluiten en ook snel daarna gesloopt is t.b.v. de realisatie van nieuwbouw van appartementen. Het orgel werd in 2002 verplaatst naar de Wilhelminakerk.

Predikanten
Ds. J.P. van Steenbergen (1949-1974)
Wika/ds. P.J. Jansen (1974-1986 em.)
Ds. B.J. Kruit (1991-2011 em.)

Scroll naar boven