De Fontein

In 2012 besloot de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente (PGA) maatregelen te nemen wegens de zorgelijke financiële situatie en de terugloop van het ledenaantal. Er werd een Commissie Toekomstverkenning ingesteld. Deze commissie constateerde in haar onderzoek dat er nogal wat gemeenteleden waren die hun verlangen naar een evangelische of confessionele (wijk)-gemeente niet binnen de PGA konden vinden. In het najaar van 2012 besloot de AK dat er ruimte gegeven moet worden voor een missionaire gemeente met een confessionele grondslag, een evangelische inslag en charismatische uitingsvormen.
In 2014 werd een kerkenraadsommissie ingesteld (onder de vleugels van de AK) en werd een pioniersplek ingesteld. Vanaf september 2014 volgden wekelijkse diensten in het wijkcentrum het Kristal in de wijk Zuidbroek. Bewust is ervoor gekozen om niet in een kerkgebouw samen te komen. Er is ook geen orgel, maar een band zorgt voor de muzikale ondersteuning. Er worden veel evangelische liederen gezongen.

De centrale ruimte van Kristal moet iedere zondag “omgebouwd” worden in een kerk-opstelling, compleet met liturgisch centrum.
In 2016 werd door de AK toestemming gegeven om een predikant te beroepen. Dat werd dr. A.J. Plaisier (de vroegere scriba van de Protestantse Kerk), die dat beroep ook aannam. In het takenpakket van de predikant zit ook een Apeldoorn-brede missionaire opdracht.

Adres: Distelvlinderlaan (Kristal)

Website: www.defonteinapeldoorn.nl

Predikanten

Dr. A.J. Plaisier (2016-2019)
Ds. S.H. Muller (2020-2023)
Ds. S. Ris (2020-)

Scroll naar boven