Open Hofkerk

Architect:D. Zuidbroek           
Oorspronkelijk:Gereformeerd
Ingebruikname:1967
Sluiting:2018
Orgel:1974 (Reil)
Aantalzitplaatsen:700 (oorspr.)
Adres:Boerhaavestraat, Apeldoorn

In 1962 werd eerst een noodgebouw geplaatst en konden vervolgens de kerkdiensten beginnen. In die tijd was ds. G.W. Rijksen de predikant. Veel gemeenteleden en leerlingen van de LTS hebben meegeholpen bij de bouw. In die aanloopperiode was ds. G.W. Rijksen de predikant.
Op 29 oktober 1963 deed ds. J. Nieuwsma intrede (in het noodgebouw).

Op 16 juni 1967 werd de Open Hofkerk als nieuwe gereformeerde kerk in gebruik genomen. De naam van de kerk was een idee van ds. Nieuwsma. De kerk kreeg uiteindelijk geen toren. Burgemeester mr. A.L. des Tombe verrichtte de opening.

Gebouw

Architect David Zuiderhoek ontwierp in 1966 de Open Hofkerk. Het opvallende gebouw neemt in het stedenbouwkundige plan een prominente plek in aan de kruising van twee van de hoofdwegen. Hier zijn meer bijzondere gebouwen bij elkaar geplaatst, zoals de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de inmiddels gesloopte Christelijke MTS. Het complex van de Open Hofkerk bestaat uit een kerkzaal met nevenruimtes en een kosterswoning rondom een voorhof. De hoog oprijzende kerkzaal is grotendeels van baksteen en heeft enkele grote vensterpartijen met glas-in-loodramen. Heel bijzonder zijn de geplooide muren. De bouw van kerken voor verschillende gezindten was na de Tweede Wereldoorlog bijna vanzelfsprekend bij de aanleg van de grotere nieuwe woonwijken. Ze voorzagen, net als de scholen voor lager onderwijs, het winkelcentrum en het kruisgebouw in de basisbehoefte van de wijkbewoners.

Het was een jonge, opkomende gemeente, die in de begintijd ook bedoeld was voor de gereformeerden uit Zevenhuizen.

In 1986 werd de gereformeerde Noorderkerk gesloten omdat het aantal kerkgangers sterk gedaald was. Veel gemeenteleden van die kerk, kregen nu de Open Hofkerk als wijkkerk. Niet iedereen was daar gelukkig mee.

In 1999 ging de Open Hofkerk helemaal “Samen op weg”. Deze wijkkerk werd nu de thuisbasis voor gereformeerden en hervormden in de wijk Kerschoten en een deel van de Parkenbuurt. In 2004 werd de SOW-wijkgemeente Open Hofkerk een Protestantse Wijkgemeente.

Wegens het (in de loop van de tijd) steeds verder teruglopen van de bezoekersaantallen van de kerk werd in 2018 besloten om de kerk te sluiten. Een deel van de gemeenteleden sloot zich aan bij de Grote Kerk.
Het gebouw werd overgenomen door een uitvaartonderneming met als naam “Hof van Afscheid”.

Orgel

In 1974 bouwde de firma Gebr. Reil (Heerde) in de Open Hofkerk een orgel met gebruikmaking van een windlade en het pijpwerk van het orgel dat C.F.A. Naber (Deventer) in 1853 bouwde voor de hervormde kerk van Vriezenveen.

In 2001 breidde de firma Reil het instrument uit met twee pedaalregisters en intoneerde het orgel opnieuw.

Na de sluiting van de kerk werd het orgel in 2021 overgenomen door de RK-parochie Unterheiligenstadt in Wenen.

Predikanten

Ds. J. Nieuwsma (1963-1970)
Ds. H.R. Zijlstra (1971-1984)
ong. 5 jaar vacant
Ds. mevr. C.E. van Bentum (1988-1996)
Ds. J. v.d. Klis (1988-2004)
Ds. W. Westerveld (2005-2010 em.)
Mw. H. Nederlof (2005-2007)
Mw. J. Al-van Holst (2007-2014)
Mw. ds. C.L. Kraan (2011-2018)

Noodgebouw Open Hofkerk (foto G. Kuiper, Appingendam)

Ds. J. Nieuwsma

Scroll naar boven