Noorderkerk

Oude naam:Loolaankerk
Architect:J.A. Wijn (Apeldoorn)
Oorspronkelijk:Gereformeerd
Ingebruikname:1898
Sluiting:1992
Orgel:G. van Leeuwen (1908)
Aantal zitplaatsen:760
Adres:Piet Joubertstraat
Monument:Rijks

Door de toename van het aantal kerkgangers rond 1900 ontstond er een ruimteprobleem in het gereformeerde kerkgebouw aan de Anklaarseweg (zie inleiding …). Er moest nodig een nieuwe, grotere gereformeerde kerk gebouwd worden. En dat werd de Loolaankerk aan de Piet Joubertstraat (dichtbij de Loolaan).
Op 28 september 1898 werd de eerste steen gelegd door de toenmalige oudste ouderling, de heer H. Beekman.

Een fraai gebouw verrees in de vorm van een Grieks kruis met een toren in neo-gotische stijl. De kerk is een goed voorbeeld van een gereformeerde kerk in neogotische bouwstijl. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, geavanceerd materiaalgebruik en rijke ornamentiek. Karakteristiek is onder meer het gewelf met de, in Nederland zeldzaam toegepaste hamerbalkspanten. De kerk neemt met zijn bouwstijl een unieke plaats in binnen het oeuvre van de architect Wijn, die veelal ontwierp in de Art Nouveau- en de neorenaissancestijl.
Het gebouw heeft een kruisvormige plattegrond, waarin een halfcirkelvormig bankenplan is geschoven. In de kortste arm zijn preekstoel en orgel opgenomen.
De kerk is tevens een goed voorbeeld van één van de eerste Doleantiekerken die, in tegenstelling tot andere gereformeerde kerken, bijzonder rijk van opzet en detaillering is.

Het orgel is in 1908 gebouwd door firma G. van Leeuwen (Leiden).

De gemeente groeide en bloeide. Door de toename van het kerkbezoek kwamen er steeds meer gereformeerde kerken bij in Apeldoorn. Toen de Zuiderkerk er in 1932 bij kwam, kreeg de Loolaankerk een nieuwe naam: Noorderkerk.

Echter… door de daling van het ledental vanaf de jaren ’80 van de 20e eeuw moest er flink bezuinigd worden. Er werd een plan opgesteld om – samen met de Open Hofkerk – één wijk te vormen. Na een woelige periode werd uiteindelijk in 1992 besloten om de Noorderkerk te sluiten.

Het gebouw, dat ook een monument is, bestaat nog steeds, een aantal jaren heeft er een bedrijf in gezeten. Later zijn appartementen toegevoegd.

Diensten met belangstellenden

In 1985 begon ds. H. Lenters, toen ziekenhuispredikant in Apeldoorn, de maandelijkse Diensten met belangstellenden in de Noorderkerk. Deze “laagdrempelige” avonddiensten op de laatste zondag van de maand werden door zeer veel mensen bezocht. De Noorderkerk werd langzamerhand te klein voor deze diensten, zodat later uitgeweken moest worden naar de Grote Kerk, waar deze diensten nu nog gehouden worden.

Predikanten

Ds. S.J. Vogelaar (1900-1905)
Ds. A. Boekenogen (1900-1920)
Ds. C. Lindeboom (1905-1908)
Ds. A. Doorn (1908-1923)
Ds. J.R. Goris (1922-1957 em.)
Ds. C. Klapwijk (1957-1966)
Ds. G.Y. Vellenga (1955-1983)
Ds. J. van der Klis (1988-1992)


Scroll naar boven