Regentessekerk

Architect:J.H. Klosters
Oorspronkelijk:Ned. Protestantenbond
Ingebruikname:1932
Aantal zitplaatsen:900 (oorspronkelijk)
Orgel:Vierdag (1980)
Adres:Regentesselaan
Website:www.regentessekerk.nl
Monument:Rijks

De huidige Regentessekerk vervangt een ouder kerkgebouw uit 1883, dat op dezelfde plek heeft gestaan. Omstreeks 1930 ontstond de behoefte aan een grotere kerk, mede doordat ook de leden van de Doopsgezinde Gemeente, de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Remonstranten en de Protestanten Bond (NPB) hier kerkten.
De nieuwe kerk werd ontworpen door de architect J.H. Klosters. De eerste steen werd gelegd op 19 september 1931 en de kerk werd op 30 april 1932 ingewijd.
De kerk werd Regentessekerk genoemd, ter herinnering aan Koningin Emma die van 1890-1898 regentes was.

In die jaren dertig bloeide de gemeente: ca. 1.200 leden, zondagsschool, jeugdbijeenkomsten, catechisatie, enz. In de jaren vijftig werden er ook kerkdiensten gehouden in Apeldoorn-Zuid (in de Henkes Lourenskleuterschool aan de Rietzangerweg). Daar waren nog meer activiteiten, zoals zondagsschool en vrouwenvereniging.

De relatie met de plaatselijke hervormde gemeente was lange tijd een moeizame. Tot in de jaren vijftig bleef de centrale gemeente in Apeldoorn negatief over richtingen die afweken van het “midden”. Dat gold niet alleen voor de vrijzinnigen, maar evenzeer voor de rechterflank (Gereformeerde Bond).
Gelukkig kwam er toenadering, maar vooral ook herkenning. Twee voorbeelden hiervan:
In 1953 werden voor het eerst kinderen gedoopt in de Regentessekerk, met instemming van de Hervormde Gemeente en in 1957 mondde de volledige erkenning uit in de bevestiging en intrede van ds. Thoden van Velzen tot predikant van de hervormde gemeente.

In de oorlogsjaren is er een brand geweest in de kerk en tijdens de bevrijding van Apeldoorn is de kerk getroffen door een granaat.
In 1962 werd de kerk uitgebreid met o.a. een achterzaal, mede i.v.m. de toename van catechisatie- en jeugdgroepen. De jaren daarvoor is er op allerlei manieren geld verzameld om dit mogelijk te maken (o.a. door het houden van bazaars).
Rond 1966 gingen de avondmaalstafel en de doopvont onderdeel vormen van het liturgisch centrum. In 1980 volgde een nieuw mechanisch pijporgel, gebouwd door de firma Vierdag.
In de periode 1988-1990 volgde de restauratie van de glas-in-lood ramen.

Vrijzinnige Protestantse Kerk
Vóór de kerk staat sinds 2018 een bordje “Vrijzinnige Protestantse Kerk”. Officieel heet de gemeente: Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk. Het is een samenwerking van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NBP en de Vereniging Vrijzinnige Protestanten (VVP).
De Remonstranten blijven wel meedoen met de Regentessekerk-gemeenschap, maar in bestuurlijke zin blijven zij apart.

De visie van deze gemeente wordt als volgt geformuleerd:
Binnen de Regentessekerk werken de Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk en de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn samen in de (protestants-)christelijke traditie.
De Bijbel is onze inspiratiebron, maar niet de enige. Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie geven bij onze zoektocht door het leven en bij het mens zijn in de wereld, zoals poëzie en andere wereldgodsdiensten. Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar, dichtbij en veraf, belangrijk. De Regentessekerkgemeente staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar ook naar handelen.

Predikanten

Ds. C.J. Bleeker (1925-1938)
Ds. P. Brakman (1938-1946)
Ds. J. van Rossum (1946-1949)
Ds. G.W.B.A. Thoden van Velzen (1950-1968)
Ds. J. van der Werff (1968-1975)
Ds. J.A. Labrie (1977-1987)
Ds. G.H. Baudet (1988-1994)
Ds. W.F. Stoel (1994-1999)
Ds. Mw. M. Gaastra (2010-2013)
Ds. K. Douwes (2015-)

[

Interieur oude situatie
Scroll naar boven