De Gereformeerde Kerk van Apeldoorn van ca. 1900 tot 2010

Aan het eind van de 19e eeuw waren er in Apeldoorn twee gereformeerde kerken: een aan de Anklaarseweg (gereformeerde kerk A) en een aan de Asselsestraat (gereformeerde kerk B).

Een deel van de gemeente van de A-kerk is in 1868 overgegaan naar een nieuwe kerk aan het Zandpad (nu: Piet Joubertstraat), de voorloper van de latere Noorderkerk en een ander deel van de gemeente ging in 1920 over naar de christelijk gereformeerde Barnabaskerk.

De gereformeerde kerk B aan de Asselsestraat (de “dolerenden”) is voortgezet in de Brinklaankerk.

Vanaf 1935 verdween langzamerhand het onderscheid tussen A- en B-kerken, ook in Apeldoorn.

Tot ca. 1960 kende ook de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn een groei van het aantal gemeenteleden, wat resulteerde in een toename van het aantal kerkgebouwen.

Sinds 1898 kwamen de volgende gereformeerde kerken erbij in Apeldoorn:

  • Noorderkerk (1898)
  • Brinklaankerk (1911)
  • Zuiderkerk (1932)
  • Jachtlaankerk (1953)
  • Tabernakelkerk (1966)
  • Open Hofkerk (1967)
  • De Ark (1967)
  • Kruispunt (1974)

  

Situatie ca. 1945

In 1945 behoorden de volgende kerkgebouwen tot de Gereformeerde Kerk: Noorderkerk, Brinklaankerk en Zuiderkerk.

Het kerkbezoek groeide in die tijd sterk, mede onder invloed van de oorlogsperiode. Ook het kinder- en jeugd- en verenigingswerk groeide en bloeide. Ook waren er steeds meer catechisanten. Ook de vele zondagsscholen in Apeldoorn werden goed bezocht.
Door de sterke groei moesten er nieuwe kerken bijkomen. Gelukkig was ook de financiële situatie over het algemeen goed. De volgende gereformeerde kerkgebouwen kwamen er vanaf 1945 bij: Jachtlaankerk, Tabernakelkerk, Open Hofkerk en De Ark.

Situatie ca. 1970 en SOW-proces

In de jaren 1970 begon ook binnen de hervormde en de gereformeerde kerken het Samen-op-weg proces steeds meer vorm te krijgen. Dit werd ook veroorzaakt door een afname van het kerkbezoek.
Gevolg hiervan was dat, met name in nieuwe wijken, de stichting van nieuwe kerken steeds meer gezamenlijk (hervormd/gereformeerd) plaats vond. Daardoor ontstonden:
– in de nieuwe wijk De Maten De Drie Ranken (samen met de RK Emmanuelparochie)
– in Zevenhuizen: Kruispunt
– in Apeldoorn-Zuid De Hofstad

PKN

In 2010 verenigden de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Lutherse kerk zich tot Protestantse Gemeente Apeldoorn.

                                                      

Scroll naar boven