Het Bolwerk

in de periode 2000-2016 werd een zaal in het wijkcentrum “Het Bolwerk” in de wijk Osseveld/Woudhuis gehuurd voor wekelijkse kerkdiensten voor mensen uit Osseveld en Woudhuis.

Apeldoorn bleef maar groeien qua aantal inwoners. Nieuwe wijken volgden: Osseveld en Woudhuis. Er ontstond langzamerhand de behoefte aan een eigen wijkgemeente met een eigen predikant. Financieel gezien was dit een moeilijke zaak en moest er een andere oplossing gezocht worden: in het mooie multi-functionele gebouw Het Bolwerk kon op zondagmorgen een zaal gehuurd worden.
Ds. C.J. van der Drift, sinds 1980 predikant in De Maten, was al eerder overgestapt naar Kruispunt, maar vanaf 2000 werden de diensten voor Osseweld/Woudhuis in Het Bolwerk gehouden, onder verantwoordelijkheid van een eigen wijkkerkenraad.

In verband met de kerkelijke herstructurering van de regio, werd de wijkgemeente Het Bolwerk in 2016 geïntegreerd in de wijkgemeente Noordoost (Julianakerk).

Predikanten
Ds. C.J. van der Drift (2000-2009)
Mw. ds. C.M. Baas (2009-2016)
Ds. J.J. Kappers (2009-2016)

Scroll naar boven