Kapel Hoog Soeren

Architect:Vos ten Broeke van Wely (Velp)
Oorspronkelijk:Hervormd
Ingebruikname:1904
Aantal zitplaatsen:120
Orgel:Leeflang (1958)
Monument:Gemeentelijk
Adres:Klinkenberg, Hoog Soeren
Website:www.jachtlaankerk.nl/hoog-soeren

Op de plaats waar nu de huidige kapel staat, werden al vanaf 1892 godsdienstoefeningen gehouden in het oude boerderijtje van Cornelis Eikendal.

De eerste steen van de kapel werd in 1904 gelegd door de jongste leerlinge van de zondagschool. Op de voorgevel werd de tekst ‘EVANGELISATIE LOKAAL DER NED. HERV. GEM.’ aangebracht. Boven de ingang bevond zich een luifel en achter op het zadeldak stond een eenvoudige dakruiter.  

Op 4 november van datzelfde jaar werd het gebouw officieel in gebruik genomen door ds. Hattink van de Grote Kerk in Apeldoorn. Ds. Hattink sprak hierbij van “de spoedige vervulling van zijn wens om een nieuw lokaal te Hoog Soeren te doen verrijzen, waarbij bijbellezingen, catechesatie en zondagscholen gehouden worden.

Bij de jaarwisseling van 1924 op 1925 strooide de nieuw geplaatste klok voor het eerst haar klanken uit over het dorp. De klok draagt als randschrift: “Hij die U roept is getrouw” en is een geschenk van de fam. S. Parqui.

Sinds de jaren ’50 worden er op zondagmorgen ook kerkdiensten (niet iedere week) gehouden.

De kapel werd in1933 verbouwd en in 2001 werd de aanbouw gerealiseerd.
De gemeente rond de kapel hoorde indertijd bij de hervormde wijkgemeente Berg en Bos en daarna bij de wijkgemeente Jachtlaankerk.

In 2005 werd een glas-in-lood raam onthuld met daarop een vis, het symbool van het Christendom. Dit raam is een ontwerp van Gaby Bovelander (Hoog Soeren) en gemaakt door Veronica Huis in ’t Veld (Apeldoorn). Het orgel is in 1958 gebouwd door de firma Ernst Leeflang, eveneens uit Apeldoorn.
Heden ten dage is er in de kapel op gezette tijden kerkdiensten gehouden en ‘s zomers zijn er de zogenaamde ‘Onderwegdiensten’. Deze oecumenische diensten van ca. een half uur worden verzorgd door voorgangers, organisten en werkgroepleden die op vrijwillige basis hun medewerking verlenen.
Daarnaast wordt de kapel regelmatig gebruikt voor trouw- en rouwdiensten.
De kapel is in 2005 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Oude situatie
Alle mannen van Hoog Soeren in de jaren ’30
Scroll naar boven