Eben-Haëzerkerk

Architect:J. Valk
Oorspronkelijk:Hervormd
Ingebruikname:1995
Aantal zitplaatsen:750
Orgel:Steendam (1997)
Adres:Zonnedauw
Website:www.ebenhaezerkerk.nl

Voorgeschiedenis

In de loop van de 30-er jaren van de vorige eeuw ontstond bij sommige gemeenteleden in Apeldoorn het verlangen naar “eigen diensten” met een meer hervormd-gereformeerd geluid, in de lijn van Gereformeerde Bond.
Deze wens resulteerde in 1935 in de oprichting van de Nederlandsch Hervormde Vereeniging voor Evangelisatie op Gereformeerde grondslag, genaamd “Tot de Wet en de Getuigenis”.
Men wilde bij dit alles de kerkelijke weg volgen en geen “vrije evangelisatie” zijn. In verband met die kerkelijke weg is er verschillende malen overleg geweest met de Centrale Kerkenraad van Apeldoorn. Vooral in het begin was dit overleg zeer moeizaam. Het viel dan ook niet mee om afspraken te maken over de behoefte aan een eigen predikant. Ook de bediening van de sacramenten in een hervormde kerk in Apeldoorn was een heikel punt.
Gelukkig is er in de loop van de tijd verbetering gekomen in deze situatie.
Vanaf 1950 werden er eigen diensten gehouden in gebouw Patrimonium aan de Roggestraat. De eerste vaste voorganger werd benoemd in 1955: dat werd de heer L. v.d. Sluijs uit Wageningen. Hij werd in 1967 opgevolgd door de heer A. Hagedoorn uit Driedorp.

De behoefte aan een eigen kerk werd steeds groter, bovendien moest men Patrimonium verlaten worden omdat dit gebouw verkocht ging worden.
Ook was er een behoorlijke groei van de gemeente, dus redenen genoeg om te streven naar een eigen kerkgebouw.
Na de nodige verwikkelingen (ook op financieel gebied) werd de eerste Eben-Haëzerkerk aan de Smaragdstraat gebouwd. De nieuwe kerk werd op 10 februari 1967 in gebruik genomen. Voorganger was toen de heer Hagedoorn.
De kerk aan de Smaragdstraat telde 250 zitplaatsen. In 1970 vonden er de eerste doop- en avondmaalsdiensten plaats, met toestemming van de Centrale Kerkenraad.

De wens tot de vorming van een buitengewone wijkgemeente groeide. Zo wilde men ook graag eigen ambtsdragers. Uiteindelijk stemde de Generale Synode in 1978 in met de vorming van de buitengewone wijkgemeente (latere naam: Wijkgemeente van bijzondere aard).

Na het afscheid van de heer Hagedoorn per 1 januari 1979 kon nu ook een eigen predikant beroepen worden. Dat werd ds. W.Chr. Hovius (uit Katwijk).
De gemeente groeide maar door en de kerk aan de Smaragdstraat werd te klein.  

Zwerftocht

Het gebouw aan de Smaragdstraat werd in 1980 echt te klein, zeker wanneer er een bijzondere dienst gehouden werd, bijv. bij doopdiensten. In overleg met de centrale organen begon in dat jaar een zwerftocht door Apeldoorn: eerst werden een tijdje de middagdiensten gehouden in de Johanneskerk, in 1981 volgde de Open Hofkerk, in 1983 de Zuiderkerk, in 1984 de Noorderkerk, in 1985 de Jachtlaankerk, resp. de Tabernakelkerk in 1987de Opstandingskerk (ook morgendiensten) en daarna weer de Noorderkerk.
Langzamerhand ontstond het idee om de leegstaande Noorderkerk te kopen, omdat deze kerk goed bevallen was. Echter: de vraagprijs van dit leegstaande gebouw was te hoog…

De nieuwe Eben-Haëzerkerk

In 1992 vond een gesprek plaats tussen de kerkvoogdij van de Eben-Haëzergemeente en de gemeente Apeldoorn. De conclusie hiervan was: wanneer het gebouw aan de Smaragdstraat verkocht wordt aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland, dan krijgt de Eben-Haëzergemeente een geschikt stuk grond aan de Zonnedauw aangeboden tegen een redelijke prijs.

De nieuwe kerk aan de Zonnedauw, ontworpen door architect J. Valk, werd een grote kruisvormige zaalkerk met dakruiter. Eigentijdse vormgeving met veel licht. Verschillende nevenruimten completeerden het geheel.
Bij de ingang werd een gedenksteen aangebracht. De aangebrachte tekst was genomen uit het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel te Jeruzalem: “Dat Uw ogen dag en nacht open zijn over dit huis” (1 Koningen 8:29).
Het bijzondere raam met appliqué-glas voor in de kerk wil een blijvende en zichtbare verwijzing zijn naar 1 Samuël 7:12, waarin de naam Eben-Haëzer wordt genoemd (tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen).
Het meubilair is van lichtgekleurd eikenhout gemaakt. Veel comfortabel zittende banken…

De kerk was klaar in 1995, maar er was nog geen “echt” orgel. Het was voorlopig behelpen met een klein Heijligers-orgel. In 1997 kon het nieuwe Steendam-orgel in gebruik genomen worden.

Op 6 oktober 1995 is het kerkgebouw aan de Zonnedauw 8 in gebruik genomen.

Op 11 januari 1993 gingen de eigendomsrechten van de oude Eben-Haëzerkerk aan de Smaragdstraat over naar de plaatselijke gemeente van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het kerkgebouw aan de Smaragdstraat heeft ruim 25 jaar een centrale rol beeft gespeeld in het gemeenteleven. Echter, reeds vele jaren voor 1993 heeft de Eben-Haëzergemeente vanwege ruimtegebrek in de eigen kerk gebruik gemaakt van verschillende Apeldoornse kerken.

Karakter van de gemeente

Belangrijke aspecten zijn hierbij: Bijbelgetrouwheid en vasthouden aan het gereformeerd belijden. In de loop van de tijd zijn toch bepaalde liturgische vernieuwingen doorgevoerd: de invoering in 2010 van de Herziene Statenvertaling en ritmische samenzang van Psalmen (uit de bundel van 1773) en enkele liederen uit de bundel Weerklank.

In 2004 werden de landelijke kerken (Hervormd, Gereformeerd en Luthers) samengevoegd tot de Protestantse Kerk in Nederland. Om meerdere redenen kon een deel van de gemeente hierin niet meegaan. Zij sloten zich aan bij de Hersteld Hervormde Gemeente in Apeldoorn (Victorkerk aan de Jachtlaan).

Predikanten

Ds. W.Chr. Hovius (1979-1985)
Ds. M. Goudriaan (1985-1990)
Ds. G.D. Kamphuis (1991-1997)
Ds. A. Visser (1998-2006)
Ds. P. van Duijvenboden (2004-2008) start 2e predikantsplaats
Ds. A. Baas (2008-2014)
Ds. B. Jongeneel (2011-2019)
Ds. P.J. den Admirant (2015-2020 em.)
Ds. H.I. Methorst (2020-)
Ds. J.W. Verboom (2022-)

Eerste Eben-Haëzerkerk aan de Smaragdstraat (1965-1970)
Scroll naar boven