De Drie Ranken

Architect:J. van der Weerd  
Oorspronkelijk:Hervormd/Gereformeerd/Rooms-katholiek
Ingebruikname:1976
Renovatie:2020
Orgel:Vierdag (1978)
Adres:Eglantierlaan
Website:www.3ranken.nl

  

De Maten: wijk in opbouw

Het aantal inwoners van Apeldoorn groeide in de 60-er en 70-er jaren enorm. Om te zorgen voor een goede huisvesting van al deze mensen, ontstond het idee om het landelijk gebied in het zuid-oosten van Apeldoorn een nieuwe woonwijk te gaan maken. Hierbij werd de trend van bouwen in de hoogte te verlaten. Er moest veel groen komen en het verkeer moet zodanig geleid worden dat er voor de bewoners (en vooral voor de kinderen) een veilige woonomgeving zou ontstaan.

Niet alleen de stedenbouwers waren eind jaren ’60 druk met het plannen maken, ook de kerken dachten na. De tijd van het bouwen van drie verschillende kerken (rk, hervormd en gereformeerd) was voorbij. Men droomde van één kerk met één pastoraal team in de nieuwe wijk!

In 1971 vond het eerste overleg plaats tussen drs. J.B. Niënhaus (rector, later hulpbisschop), pastor F. Zwarts, ds. G.A. Westerveld en ds. M. v.d. Leun. Zij zouden, samen met wika P. Jansen, het pastorale team gaan vormen.

Op 4 maart 1973 werden de eerste diensten gehouden, nog niet in de kerk, maar in de school “De Korf” aan de Imkersplaats. Er was grote belangstelling en over het algemeen vond men de oecumenische gedachte een goede zaak. De rooms-katholieke en de protestantse diensten (hervormd/gereformeerd) waren nog wel gescheiden, maar men werd gestimuleerd om ook eens een dienst van een andere “kleur” mee te maken… Vanaf 1975 waren er ook maandelijkse gemeenschappelijke vieringen in de vorm van een vesper.

De Drie Ranken

Intussen waren de ontwerpers en de bouwers druk bezig met de realisatie van het interkerkelijk centrum. In augustus 1976 kon het kerkgebouw in gebruik genomen worden met een interkerkelijke liturgische viering.

Er waren in die tijd wel 6 vieringen in een weekend. De wijk was in 4 delen opgesplitst met ieder een eigen predikant.

Oorspronkelijk waren er twee kerkzalen in De Drie Ranken aanwezig. Deze werden gebruikt voor de verschillende diensten: protestants en rooms-katholiek (of een gezamenlijke viering).

Het kerkelijk leven bloeide en groeide.

Echter: vanaf een gegeven moment werd het kerkbezoek minder, ook de deelname aan de activiteiten nam af. De inkomsten daalden, er moest dus bezuinigd worden!

Daarnaast speelden nog twee ontwikkelingen vanaf ca. 2010:

  • De RK-parochie in Apeldoorn moest sterk bezuinigen en er werd voor gekozen om alleen de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Stationsstraat te gaan gebruiken voor heel Apeldoorn.
  • De reconstructie en herindeling van het aangrenzende winkelcentrum “De Eglantier”. Voor de Drie Ranken betekende dit een jarenlang proces om het gewenste eindresultaat te bereiken. In 2019 was het zo ver…..

De nieuwe Drie Ranken

Het nieuwe kerkgebouw van De Drie Ranken is ontworpen door architect A. van Ouwerkerk. Het gebouw is verdeeld in vier delen: de kerkzaal, de ontmoetingsruimte, de ruimtes voor de jongeren en het rouwcentrum De Oversteek. Middenin het gebouw is een binnentuin. Naast de kerkzaal is een stiltecentrum aanwezig.

Het nieuwe gebouw is in gebruik genomen op 5 april 2020.

[2]

Oorspronkelijk gebouw

Oorspronkelijk liturgische centrum

Predikanten

Ds. C. van Zuylen (1976-1986)
Ds. T.J. de Heer (1978-1988)
Ds. C.J. van der Drift (1980-1997)
Ds. F.C.M. Roodenburg (1980-1986 em.)
Ds. Th.H.G. Hulst (1986-2008 em.)
Ds. W. Westerveld (1987-2005)
Ds. P. Hendriks (1989-2004)
Mw. ds. G. Rietberg (1987-2007 em.)
Mw. ds. G.A.J. van der Maas (2005-2020)
Ds. A.A. Wijlhuizen (2008-)
Ds. H.J. ten Brinke (2010-2022 em.)
Mw. ds. H.J. Siebert (2023-)

Scroll naar boven