Pauluskerk

Architect:                         F. Best
Oorspronkelijk:                 Hervormd
Ingebruikname:                1951
Sluiting:                            1999
Sloop:                               2001
Orgel:                               Koch (1957)
Adres:                               Hofveld

Tot ca. 1951 kerkten de hervormden in Apeldoorn-Zuid in de Johanneskerk aan de Arnhemseweg en in “Licht en Leven” in het Staatsliedenkwartier. In de naoorlogse tijd groeide de bevolking in een hoog tempo. Dat betekende dat er nodig een hervormde kerk bij moest in Zuid. Er werd hiervoor veel geld ingezameld en, samen met een toezegging van de kerkvoogdij, kon met de bouw begonnen worden.

De eerste steen werd op 7 juli 1951 gelegd door ds. J.A. Dankbaar en op 25 december van dat jaar werd de kerk officieel in gebruik genomen. Er was toen nog geen echt orgel (daar was geen geld meer voor!). Mede dankzij een flinke gift van prinses Wilhelmina kon in 1957 een echt kerkorgel worden aangeschaft. Na enige tijd werd de kerk uitgebreid met een jeugdzaal.

De predikanten van de Pauluskerk hadden over het algemeen een confessionele signatuur.

In de jaren ’80 begon het Samen op Weg-proces. Er kwamen langzamerhand ook bezuinigingsplannen, ook met betrekking tot de kerkelijke situatie in Zuid. Uiteindelijk werd besloten om de Pauluskerk en Sion per 1 januari 1999 te sluiten en de diensten in Apeldoorn-Zuid te concentreren in de Zuiderkerk. In 2003 volgde de stap om te gaan kerken in De Hofstad, de nieuwe gezamenlijke kerk voor Zuid, gebouwd op de plaats van de vroegere Pauluskerk. 

Predikanten

Dr. F. de Graaff (1952-1957)
Ds. C. Jongeboer (1957-1967)
Ds. G. van Zeben (1967-1974)
Ds. R. Holwerda (1975-1988)
Ds. G. van Asselt (1989-1999)
Dr. J.A. Woudenberg (1999-2007)

Dr. F. de Graaff
Gebouw Licht en Leven

Scroll naar boven