Opstandingskerk


Architect:

D. Zuiderhoek
Oorspronkelijk:Hervormd
Ingebruikname:1966
Sluiting:1999
Sloop:2006
Orgel:
Adres:Hoek Kimbrenstraat – Chamavenlaan

      

Een uniek ontwerp van de architect David Zuiderhoek, tevens ontwerper van de wijk Kerschoten en de bijbehorende Open Hofkerk. Het prachtige glas-in-betonraam was een ontwerp van zijn dochter Hanneke Zuiderhoek.

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw was de wijk Orden in opbouw. Hervormden kerkten in het begin nog in de Goede Herderkerk, maar die werd op een gegeven moment te klein. Orden herbergde inmiddels voldoende hervormden voor een eigen kerk.

Het was ds. J. de Groot die zich sterk maakte voor een eigen (hervormde) kerk in Orden. Architect werd Dick Zuiderhoek uit Baarn. Typerend voor zijn ontwerpen zijn de massief werkende, vierkante en rechthoekige muurvlakken, afgewisseld met zeer transparante gevelvlakken. Volgens Zuiderhoek hoorde er absoluut een toren bij: “Het is een gebaar van handen die naar God zijn opgestoken. Het is een teken dat hier een kerk staat.” Architect Zuiderhoek ontwierp in de jaren ‘60 diverse kerkgebouwen. In Apeldoorn ontwierp hij ook de Open Hofkerk.

Hanneke Zuiderhoek ontwierp het kunstwerk “Glas in beton”. Dit glas is aan de buitenkant van blank glas en vanbinnen van gekleurd glas. Dit glas kwam uit Duitsland. Het raam aan de oostgevel gaf een stralende, opgaande zon weer boven het geopende graf. Dit als symbool voor de Bijbeltekst: “Ik ben de Opstanding en het Leven (Johannes 11:25). De kerk kreeg dan ook de naam Opstandingskerk.

Op Goede Vrijdag 1966 werd de kerk in gebruik genomen. Links naast de preekstoel was een tegel ingemetseld met daarop de tekst: “Ik ben de opstanding en het leven”. De kerk was bijna te klein. Ds. J. de Groot, destijds predikant van de Goede Herderkerk, verrichtte de opening. Een echt kerkorgel was er toen nog niet.

In de jaren ‘90 ging de Opstandingskerk een SOW-verband aan met de gereformeerde kerk De Ark. Vanwege terugloop van de kerkgangers en bezuinigingen werd in 1999 de laatste dienst gehouden. In 2006 is de kerk helemaal gesloopt en staan er nu flatgebouwen.

In de klokkentoren bevonden zich drie klokken met de namen de Roeper, de Juicher en de Trooster.


Predikanten

Ds. J. de Groot (1946-1975)
Ds. J.J. Valk (1976-1982)
Ds. M.C. van der Meer (1982-1986)
Ds. E.J. Bluemink (1987-1997)

Scroll naar boven