Open Huis

Architect:A. van Duivenboden
Oorspronkelijk:Hervormd
Ingebruikname:1982 (noodgebouw in 1970)
Sluiting:2002
Sloop:Nieuwe bestemming: hospice
Aantal zitplaatsen:440
Orgel:
Adres:Polkastraat

Het kerkelijke leven in de wijk Zevenhuizen begon in 1969. De eerste kerkdiensten werden gehouden in De Boerderij, later in de daarbij behorende schuur. Hervormden en gereformeerden werkten samen. Via een advertentie werd er in Amsterdam-West een noodkerk gevonden. Deze werd gekocht en uitgebreid en in 1970 in gebruik genomen. Als naam werd gekozen “Open Huis”. De noodkerk stond aan de Descartesstraat en had 200 zitplaatsen. Lange tijd werden er twee morgendiensten gehouden.

Predikant was in deze tijd ds. D. Noordmans. Mede door de groei van de gemeente werd langzamerhand toegewerkt naar een definitieve oplossing

De noodkerk werd gebruikt tot 1980. Inmiddels hadden de gereformeerden besloten om een eigen kerk in Zevenhuizen te bouwen: Kruispunt.

Op 2 november 1980 vond de eerste dienst plaats in het nieuwe “Open Huis”, predikant was inmiddels geworden ds. A. Sjollema.

Mede door de vermindering van het aantal kerkgangers werd in 2002 besloten om samen te gaan met het (gereformeerde) Kruispunt. Dit paste ook goed in het kader van het Samen op Weg-proces. De naam van deze kerk aan het Zilverschoon werd toen: “Kruispunt-Open Huis”.

In het Open Huis is op zondag 30 juni 2002 de laatste dienst gehouden. Het gebouw aan de Polkastraat kon verkocht worden aan een hospice.

Predikanten

Ds. D. Noordmans (1969-1978)
Ds. A. Sjollema (1978-1992)
Ds. M. van Diggelen (1992-2016)

Open Huis (noodgebouw aan de Descartesstraat)

Open Huis (interieur noodgebouw)

Scroll naar boven